top of page

งานปรับปรุงสระว่ายน้ำ

งานปรับปรุงสระว่ายน้ำ รื้อกระเบื้องเดิมพร้อมปูใหม่ โดยช่างผู้ชำนาญงาน ให้ความสำคัญกับงานคุณภาพตั้งแต่ขั้นตอนการรื้อถอน ปรับพื้นที่ การลงกันซึม งานขอบสระ การเลือกใช้วัสดุให้ตรงกับงาน โดยคำนึงถึงคุณภาพงานเพื่อให้ได้สระที่สมบูรณ์ แข็งแรง ใช้งานยาวนาน

bottom of page