121193-58764f2e82798_img2056.jpg
2014-05-24-15.15.07.jpg
041.jfif
aid121484-v4-728px-Find-a-Leak-in-Your-S

PROPERTY AND POOL

บริการซ่อม แก้ไขปัญหาสระรั่วซึม

บริการซ่อมสระรั่วซึม

แบบเอาน้ำออก 

แบบไม่เอาน้ำออก

PROPERTY AND POOL

ตรวจเช็ค ประเมินงาน หาสาเหตุ

ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจเช็ครอยรั่วตามมาตรฐานพร้อมช่างที่ชำนาญงาน

PROPERTY AND POOL

ประเมินหาสาเหตุ พร้อมการแก้ไขโดยช่างเฉพาะทาง

property and pool Consulting

รับปูกระเบื้อง ซ่อมกระเบื้องใต้น้ำ ซ่อมรั่ว

งานซ่อมรั่วใต้น้ำ.jpg
IMG_3426.JPG

แก้ปัญหาสระรั่วซึม บริการตรวจเช็ค ซ่อมรั่ว ยิงโฟม