top of page

Our  Jobs

pic2.gif
18A21C52-48D4-46F3-9A82-A119A09D8035.jpg
u28.JPG

บริษัทได้ใช้ความสามารถ ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ในการแก้ปัญหา ด้วยชำนาญในงานสระว่ายน้ำ เพราะเราไม่ได้เป็นเพียงแต่ผู้สร้างสระ เราเริ่มต้นจากการเป็นผู้ใช้ และผู้พบเจอปัญหา ทำให้เราเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในทุกขั้นตอนของการทำสระว่ายน้ำ รวมถึงความสามารถในการแก้ปัญหา ไม่ว่าเรื่องกระเบื้องหลุดร่อนใต้น้ำ เราสามารถซ่อมโดยไม่เอาน้ำออกด้วยมาตรฐานการรับประกันผลงาน  รวมถึงงานแก้ปัญหาใต้น้ำได้แก่ งานกระเบื้อง งานระบบ งานไฟ งานท่อ งานซ่อมรั่ว ซึ่งงานที่กล่าวมานี้จำเป็นต้องใช้เทคนิคความสามารถเฉพาะทาง และความพยายามในการแก้ปัญหาที่ถูกวิธี เพือลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นให้แก่ลูกค้า ความซื่อสัตย์ ความตั้งใจ และ การใช้ความรอบคอบในการทำงาน รวมถึงทักษะของผู้ปฏิบัติงานคือหลักปฏิบัติที่สำคัญของเรา

swimmingpoolinspection-1-1030x686.jpeg
swimming-pool-filter-plant-500x500.jpg
IMG_3294.JPG
IMG_4404.JPG
IMG_0464.JPG
S__4259856.jpg
DSCN1772.JPG
S__4259855.jpg

 

จากผลงานที่ผ่านมาและผลตอบรับความพึงพอใจของลุกค้าของเราตลอดกว่า 15 ปีทำให้เรามุ่งมั่นและมีความพร้อมที่จะพัฒนางานของเราเพื่อรักษามาตรฐานให้ดียิ่งๆขึ้นไป เรายินดีให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ เรื่องสระว่ายน้ำ และมีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้สระว่ายน้ำของท่านกลับมาสวยดังเดิม

“พร๊อพเพอร์ตี้แอนด์พูล” ดำเนินธุรกิจบริการด้านสระว่ายน้ำและสปาชั้นนำครบวงจรของเมืองไทย ด้วยเทคนิคมาตรฐานทางวิศวกรรม ออกแบบ ก่อสร้าง และควบคุมงาน โดยทีมงานวิศวกรและผู้ออกแบบที่มีความเชี่ยวชาญชานาญงานด้านงานโครงสร้างและการวางแผน งานวางระบบการติดตั้งอุปกรณ์ที่ถูกต้องและปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบภายหลัง  การให้บริการให้ตรงตามความต้องการการของลูกค้าภายใต้คำแนะนำที่ถูกต้อ พร้อมให้คำปรึกษา งานวางระบบติดตั้งอุปกรณ์ จำหน่ายอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์สำหรับสระว่ายน้ำ ติดตามดูแลสภาพน้ำ พร้อมให้บริการทั่วประเทศ

ทางบริษัทฯ ได้มีโอกาสในการร่วมงานทั้งงานเล็ก งานใหญ่  ได้ร่วมเข้าอบรมจากผู้เชี่ยวชาญด้านสระว่ายน้ำ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และได้ผ่านการอบรมด้านการทำงานใต้น้ำลึกกว่า 30 เมตรจากทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ได้รับในประกาศรับรองในการทำงานใต้น้ำทั่วโลก ทำให้ทางบริษัทฯ ได้มีโอกาศ ร่วมงานกับลูกค้าในต่างประเทศ ผลงานของเราได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้าของเรา ทางบริษัทฯ จึงพัฒนา ศึกษาต่อยอดทั้งในเรื่องงานโยธางานออกแบบ เขียนแบบ งานโครงสร้าง เพื่อตอบรับการขยายตัวของงานด้านสระว่ายน้ำการศึกษาเทคนิคการสร้างสระว่ายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรองรับการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว การสร้างบ่อเก็บน้ำทั้งใต้ดิน และบนดิน ศึกษาเรื่องดิน ธรรมชาติของดิน การเป็นช่างปูกระเบื้อง เรียนรู้เรื่องปูน วิธีการผสมปูนให้มีประสิทธิภาพ เรื่องกระเบื้องและวิธีการปูกระเบื้อง การยาแนว

ทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานอบรมด้านระบบสระว่ายน้ำ ทั้งในประเทศออสเตเลีย และ สิงค์โปร์

Our Story

พร๊อพเพอร์ตี้แอนด์พูล ก่อตั้งขึ้นราว ๆ ปี 2003 จากการได้มีโอกาสทำงานดูแลสระว่ายน้ำกับโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่ง เร่ิมจากงานดูแลสระตลอดจนงานควบคุมดูแลมาตรฐานของสระให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงการดูแลมาตรฐานความสะอาดของน้ำ การดูแลสภาพความเป็นกรด ด่างตามค่ามาตฐานความปลอดภัย รวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆ ในเรื่องสระว่ายน้ำ ทำให้เราทราบถึงปัญหาต่างๆ ที่มักเกิดขึ้น  จึงเป็นที่มาของการเริ่มก่อตั้งบริษัทฯ พยายามเข้าแก้ปัญหาให้กับลูกค้า โดยใช้ความรู้ และประสบการณ์ในตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี ทำให้บริษัท พร๊อพเพอร์ตี้์ แอนด์ พูล ได้รับความไว้วางใจ และ มีโอกาสได้รับใช้ และร่วมงาน กับหน่วยงานต่างๆ มากมาย ทั้งโรงเรียน โรงแรม คอนโด สนามกีฬา ลูกค้าหมู่บ้าน สระว่ายน้ำส่วนตัว

bottom of page