top of page
3add7-hydroxypure.png

สระเกลือคือสระว่ายน้ำที่ใช้ระบบการบำบัดน้ำด้วยเกลือแทนคลอรีน

สระเกลือดีอย่างไร

สระเกลือเป็นสระว่ายน้ำที่มีค่าความเป็นกรดของคลอรีนในระดับต่ำ ซึ่งทำให้น้ำมีความอ่อนโยนต่อผิว และดวงตา

และจากการวิจัยบ่งชี้ว่า สระเกลืออาจมีความปลอดภัยมากกว่าคลองรีน เนื่องจากผู้ใช้สระสามารถหลีกเลี่ยงกับการสัมผัสกับคลอรีนโดยตรง(คลอรีนมีคุณสมบัติเป็นกรดในการฆ่าเชื่อ)

สระเกลือ vs สระคลอรีน

สระเกลือคืออะไร

ข้อดีของสระเกลือ คือ น้ำในสระมีค่าระดับความเป็นกรดของคลอรีนในระดับต่ำ ทำให้น้ำในสระเกลือมีความอ่อนโยนต่อผิว และดวงตามากกว่าสระคลอรีน อีกทั้งยังสามารถฆ่าเชื้อโรคในน้ำได้ดี และสระเกลือต้องการการดูแลในเรื่องของการปรับสภาพน้ำน้อยกว่าถ้าเทียบกับสระคลอรีน 

การดูแลรักษาสระเกลือยุ่งยากหรือไม่

เนื่องจากสระเกลือต้องการใช้ปริมาณคลอรีนที่ต่ำ จึงสามารถลดค่าใช้จ่ายในเรื่องคลอรีนได้เป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับระบบบำบัดแบบเดิม

สระเกลือฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือไม่

ใช่แล้วสระน้ำเกลือยังคงใช้คลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียในน้ำ ... เมื่อน้ำเค็มไหลผ่านเซลล์กระบวนการที่เรียกว่าอิเล็กโทรไลซิสจะแยกเกลือออกเป็นคลอรีนที่ด้านหนึ่ง และโซดาไฟและไฮโดรเจนอีกด้านหนึ่ง

บริการให้คำปรึกษา ติดตั้งระบบเกลือแทนระบบคลอรีน

หรือติดตั้งระบบใหม่

สนใจติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สร้าง ออกแบบ renovate สระว่ายน้ำ ติดตั้งระบบเกลือ อ่างสปา ออนเซน

Chlorinator1.jpg
Astral-salt-cell-6-series.jpg
bottom of page